Vol 4, No 12 (2016)

Table of Contents

Applied mathematics

Yuri G. Evtushenko, Mikhail A. Posypkin, Larisa A. Rybak, Andrei V. Turkin
1-6

Theoretical Informatics and Computer Science

V. A. Goloveshkin, G.N. Zhukova, M.V. Ulyanov, M.I. Fomichev
7-12
Gennady Ryabov, Vladimir Serov
PDF
13-15
V.V. Baranjuk, D.V. Minyailo, O.S. Smirnova
16-20
V.V. Nechaev
21-28
M.I. Koshkarev, V.V. Nechaev
29-37

Modern programming issues

V.Y. Romanov
38-46

Telecommunication technologies and computer networks

Manfred Sneps-Sneppe
47-52

R&D of open information technologies and services to the global information infrastructure

Vasily Kupriyanovsky, German Sukonnikov, Sergey Sinyagov, Dmitry Namiot, Sergey Evtushenko, Natalia Fedorova
53-68
Vasily Kupriyanovsky, Dmitry Namiot, Vladimir Drozhzhinov, Julia Kupriyanovsky, Maxim Ivanov
69-78
Dmitry Namiot, Elena Zubareva
79-85
Vasily Kupriyanovsky, Alexey Konev, Sergey Sinyagov, Dmitry Namiot, Pavel Kupriyanovsky, Dmitry Zamolodchikov
86-96

Big data and their applications

San Hay Mar Shwe, Htet Ne Oo
PDF
97-103