Vol 9, No 12 (2021)

Table of Contents

Articles

INJOIT Editorial
1-3

Modern programming issues

A. A. Burova, S. S. Burov, D. S. Parygin, A. G. Finogeev, T. V. Smirnova
4-14

R&D of open information technologies and services to the global information infrastructure

B. A. Nizomutdinov, L. A. Vidiasova
15-20
A. V. Chizhik
21-29
N. V. Averbukh
30-43
A. Yu. Fedosov
44-52
Victoria Firsanova
PDF
53-59
E. G. Gaevskaya, N. V. Borisov, R. N. Shadiyev
60-67
E. N. Lisanyuk, D. E. Prokudin
68-82
S. V. Molchanov, O. V. Almazova, N. N. Poskrebysheva
83-89
I. I. Tolstikova, O. A. Ignatjeva, K. S. Kondratenko, A. V. Pletnev
90-98
Nicolás Cortegoso Vissio, Viktor Zakharov
PDF
99-103
Sergey Mityagin, Galina Gornova, Andrey Drozhzhin, Aleksey Sokol
104-110
Alexandra Nenko, Elena Nedoseka, Anastasiia Galaktionova
111-118
Olga Patrievskaya, Sergey Mityagin
119-125
Vladislav Belyi
126-132