Vol 9, No 1 (2021)

Table of Contents

Applied mathematics

Alexander L. Usov
1-12
Boris Melnikov, Yulia Terentyeva
13-21

Mathematical modeling of processes and systems

Semyon A. Vorobyov, Tatyana А. Prikhodko
22-30

Big data and their applications

Trang Nguyen, Maxim Shcherbakov
PDF
31-36
P. Yu. Pushkin, A.M. Rusakov
37-47
Mark Bulygin, Dmitry Namiot
48-57

Telecommunication technologies and computer networks

Manfred Sneps-Sneppe, Dmitry Namiot
PDF
58-75

Modern programming issues

Anna Copiy
76-79
Dmitry Namiot
80-85

R&D of open information technologies and services to the global information infrastructure

Devi Yurisca Bernanda, Michelle Angelia
PDF
86-94
Deny Deny, Angellita Herlian, Johanes Fernandes Andry
PDF
95-99
Andi Nugroho, Eliyani Eliyani
PDF
100-106
Oleg Pokusaev, Vasily Kupriyanovsky, Аlexey Korzun, Alexander Klimov, Mikhail Jabitsky, Dmitry Namiot, Alexander Semochkin
107-127
Yuri Volokitin, Oleg Grinko, Vasily Kupriyanovsky, Alexey Korzun, Andrew Almazov, Oleg Pokusaev, Mikhail Zhabitskii
128-144
Valerii Melnikov, Mikhail Zhabitskii, Vasily Kupriyanovsky, Rufion Djaparov
145-151