Vol 6, No 9 (2018)

Table of Contents

Theoretical Informatics and Computer Science

Tatiana Generalova, Boris Melnikov, Alexey Vylitok
PDF
1-8
Boris Melnikov, Aleksandra Melnikova
PDF
9-14

Applied mathematics

Nabiullah Khan, Shorab Wali Khan
PDF
15-19
Youssef Ali Alhendawi
20-25
M. V. Korovina, V.Y. Smirnov
26-32

Mathematical modeling of processes and systems

A.V. Sokolov, V.V. Voloshinov
33-41

Modern programming issues

Yuliya Gavrilenko, Daniel Saada, Evgeniy Ilyushin, Dmitry Namiot
42-50