Vol 12, No 1 (2024)

Table of Contents

Theoretical Informatics and Computer Science

Boris Melnikov
1-9
Nguyen Thi Thu Dung, L.V. Chernenkaya
10-20
A.I. Komarov, V.V. Kholmogorov, E.M. Zabotkina, A.I. Vakulenko, D.I. Chugunova
21-27
Vyacheslav Lebedev, Evgeny Pevtsov, Tatiana Demenkova, Mikhail Maleto, Vladimir Filimonov
28-36
Alexander Ilyin, Vladimir Ilyin
37-42
Dmitry Namiot, Eugene Ilyushin
43-60

Mathematical modeling of processes and systems

A.G. Loschilov, N.D. Malyutin, Trinh T. Than
61-67
Fedor Krasnov
68-75
Roman Reutov, Tatyana Prikhodko
76-82
A.G. Ivanov-Rostovtsev, L.G. Kolotilo
83-91
Igor Levichev, Sergey Vasilyev, Shakhmurad Kanzitdinov, Daniel Peres Acosta
92-100
Mohamed Adel Bouatta, Sergey Vasilyev, Shakhmurad Kanzitdinov, Evgenii Mukaseev
101-107

Telecommunication technologies and computer networks

Stepan Martiugin, Sergey Porshnev
108-113

Scientific Software in Education and Science

Alexander Kuzmin
PDF
114-117

Distributed computing and information management systems

Daria I. Priakhina, Vladimir V. Korenkov, Vladimir V. Trofimov, Konstantin V. Gertsenberger
118-128

R&D of open information technologies and services to the global information infrastructure

S. E. Dukhovenskiy, P. Pushkin, E. Nikulchev
129-136
Konstantin Kolin
137-143
Vladimir Sukhomlin, Dmitry Gapanovich
144-155