Vol 11, No 2 (2023)

Table of Contents

Applied mathematics

Gleb Isaev
1-7

Mathematical modeling of processes and systems

Alexander Taranik, Sergey Lebedev, Igor Litvinenko, Grigory Baydin, Marina Belova, Olga Pavlenko, Yelena Besova
8-15
Sergey Vasilyev, Shakhmurad Kanzitdinov, Igor Levichev, Daniel Peres Acosta
16-24
E.Yu. Shmalko, I.V. Prokopiev, A.I. Diveev
25-31
M. L. Simonov, K. S. Zaytsev, N. P. Popova
32-43

Distributed computing and information management systems

V.G. Ilyin, P.S. Tsyngalev, A.S. Boronnikov
44-50

Scientific Software in Education and Science

E.A. Ekhlakov, K.V. Tsyguleva, M.E. Dunaev, S.M. Zakharova
51-59
Maxim O. Chaikin
60-65

R&D of open information technologies and services to the global information infrastructure

A.S. Lyubukhin
66-71
Fedor Krasnov
72-76
Igor Ponkin
77-84
Dmitry Namiot, Vladimir Sukhomlin
85-97